CHUYÊN MỤC

 Triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  tài nguyên nước và khoáng sản.
Triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ), Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2020.

Hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài
Hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài
Ngày 03/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Giảm thuế TNCN để khuyến khích sinh đẻ tại một số địa phương
Giảm thuế TNCN để khuyến khích sinh đẻ tại một số địa phương
Đây là nội dung nổi bật được nêu tại Quyết định 588/QĐ-TTg về phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030".

Mức phạt hành vi khai thác cát không có giấy phép
Mức phạt hành vi khai thác cát không có giấy phép
Đây là quy định tại Nghị định 36/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Tra cứu thông tin quốc tịch khi đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Tra cứu thông tin quốc tịch khi đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam, Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020. Nghị định số 16/2020/NĐ-CP có một số điểm mới cần lưu ý khi đăng ký hộ tịch có yếu tố ngước ngoài như sau:

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”...
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2020
Vừa qua, UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2020.

Default news teaser image
Thông tư quy định thực hiện một số điều của Nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.
Ngày 31/3/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 41/2020/TT-BQP quy định thực hiện một số điều của Nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ Tư pháp
Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ Tư pháp
Ngày 08/4/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

Hướng dẫn về việc lưu trữ giấy tờ, văn bản khi chứng thực chữ ký, chứng thực chữ ký người dịch theo Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của B...
Hướng dẫn về việc lưu trữ giấy tờ, văn bản khi chứng thực chữ ký, chứng thực chữ ký người dịch theo Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp.
Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Các hành vi không được làm khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Các hành vi không được làm khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 |<  <  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  >  >| 
 |<  <  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai