CHUYÊN MỤC

Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi lĩnh vực KH&CN tại địa phương
Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi lĩnh vực KH&CN tại địa phương
Đây là nội dung tại Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực KH&CN tại chính quyền địa phương.

Điểm mới trong sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa
Điểm mới trong sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa
Từ ngày 20/02/2023, Thông tư 02/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có hiệu lực thi hành.

02 biểu mẫu về tổng hợp và báo cáo kết quả xác định cơ cấu ngạch công chức
02 biểu mẫu về tổng hợp và báo cáo kết quả xác định cơ cấu ngạch công chức
Có hiệu lực từ ngày 15/02/2023, Thông tư 13/2022/TT-BNV hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Bổ sung hành vi vi phạm về quảng cáo phim bị xử phạt hành chính
Bổ sung hành vi vi phạm về quảng cáo phim bị xử phạt hành chính
Nội dung đề cập tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo,… có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Từ ngày 15/02/2023 nhiều trường hợp mắc bệnh được lĩnh BHXH một lần
Từ ngày 15/02/2023 nhiều trường hợp mắc bệnh được lĩnh BHXH một lần
Từ ngày 15/02/2023, Thông tư 18/2022/TT-BYT đã sửa quy định về các trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH 1 lần trong Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do ảnh hưởng COVID-19
Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do ảnh hưởng COVID-19
Nội dung này được quy định tại Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Các trường hợp công trình khai thác tài nguyên nước phải đăng ký giấy phép
Các trường hợp công trình khai thác tài nguyên nước phải đăng ký giấy phép
Chính phủ ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Default news teaser image
Căn cứ bổ nhiệm thông qua thi tuyển cán bộ ngành Thi hành án Quân đội
Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 10/2023/TT-BQP ban hành ngày 30/01/2023 sửa đổi Thông tư 19/2018/TT-BQP quy định về chức danh cán bộ ngành Thi hành án Quân đội.

Default news teaser image
Căn cứ bổ nhiệm thông qua thi tuyển cán bộ ngành Thi hành án Quân đội
Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 10/2023/TT-BQP ban hành ngày 30/01/2023 sửa đổi Thông tư 19/2018/TT-BQP quy định về chức danh cán bộ ngành Thi hành án Quân đội.

 Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023
1. 03 nhóm công việc thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan nhà nước Thay thế cho Nghị định 68 năm 2000,  kể từ ngày 22/02/2023, Nghị định 111/2022/NĐ-CP đã có những sửa đổi liên quan đến các công việc thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai