CHUYÊN MỤC

Sửa quy định về chức danh các ngạch công chức ngân hàng từ 01/01/2023
Sửa quy định về chức danh các ngạch công chức ngân hàng từ 01/01/2023
Đây là nội dung tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN ngày 31/10/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Những việc Thừa phát lại không được làm trong quan hệ với người yêu cầu
Những việc Thừa phát lại không được làm trong quan hệ với người yêu cầu
Ngày 01/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTP về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

05 nhóm công chức, viên chức không thực hiện tinh giản biên chế
05 nhóm công chức, viên chức không thực hiện tinh giản biên chế
Tại Công văn 5670/BNV-TCBC ngày 11/11/2022 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp sau đây:

Hướng dẫn phân loại ĐVSN công lập ngành tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ
Hướng dẫn phân loại ĐVSN công lập ngành tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2022/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 19/12/2022) quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất điều hành
Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất điều hành
Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất từ ngày 25/10/2022 như sau:

Bổ sung đối tượng cán bộ, công chức nữ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn
Bổ sung đối tượng cán bộ, công chức nữ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn
Chính phủ ban hành Nghị định 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tăng biên độ tỷ giá USD/VND lên ±5% từ ngày 17/10/2022
Tăng biên độ tỷ giá USD/VND lên ±5% từ ngày 17/10/2022
Đây là nội dung tại Quyết định 1747/QĐ-NHNN ngày 17/10/2022 quy định về tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Tổng biên chế công chức Nhà nước giai đoạn 2022 - 2026
Tổng biên chế công chức Nhà nước giai đoạn 2022 - 2026
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1259/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày ký) phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 – 2026.

Các trường hợp không thuộc đối tượng cấp GCN sản xuất kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
Các trường hợp không thuộc đối tượng cấp GCN sản xuất kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
Chính phủ ban hành Nghị định 82/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2022
Nhiều chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2022
1. Cán bộ, công chức, viên chức bảo hiểm được tăng 80% lương Từ ngày 10/11/2022, mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024 sẽ được thực hiện theo quy định tại Quyết định 19/2022/QĐ-TTg. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định mức chi tiền lương đối với một số cán bộ, công...

 |<  <  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  >  >| 
 |<  <  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai