CHUYÊN MỤC

Ban hành Nghị định hướng dẫn về bảo hiểm vi mô
Ban hành Nghị định hướng dẫn về bảo hiểm vi mô
Ngày 05/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm vi mô.

Quy định mới về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước
Quy định mới về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước
Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 25/4/2023.

Những địa điểm cấm hút thuốc lá
Những địa điểm cấm hút thuốc lá
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá.

Sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ khi đăng ký biến động đất đai
Sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ khi đăng ký biến động đất đai
Ngày 03/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

Các mức phân loại phim từ ngày 20/5/2023
Các mức phân loại phim từ ngày 20/5/2023
Ngày 05/4/2023, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.

Điều kiện dự thi thăng hạng viên chức ngành nghệ thuật, biểu diễn, điện ảnh
Điều kiện dự thi thăng hạng viên chức ngành nghệ thuật, biểu diễn, điện ảnh
Đây là nội dung tại Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL ngày 23/3/2023 quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh...

Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BCT ngày 31/3/2023 sửa đổi quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 03/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 5/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 04/5/2023
Tăng giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 04/5/2023
Ngày 04/5/2023, Bộ Công thương ban hành ban hành Quyết định 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện.

Hướng dẫn mới về đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả
Hướng dẫn mới về đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả
Ngày 26/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai