CHUYÊN MỤC

 Chính phủ ban hành Nghị định mới về tinh giản biên chế
Chính phủ ban hành Nghị định mới về tinh giản biên chế
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2023.

Sửa đổi quy định về xác nhận thay đổi vào sổ đỏ khi đăng ký biến động đất đai
Sửa đổi quy định về xác nhận thay đổi vào sổ đỏ khi đăng ký biến động đất đai
Đây là nội dung tại Thông tư 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành.

Ngân hàng Nhà nước giảm mức lãi suất tối đa với tiền gửi từ ngày 25/5/2023
Ngân hàng Nhà nước giảm mức lãi suất tối đa với tiền gửi từ ngày 25/5/2023
Ngày 23/5/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 951/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hướng dẫn đối tượng áp dụng phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP
Hướng dẫn đối tượng áp dụng phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP
Hướng dẫn đối tượng áp dụng phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP là nội dung tại Công văn 3102/BYT-TCCB ngày 23/5/2023 do Bộ Y tế ban hành.

Hướng dẫn phân loại tài sản cố định của cơ quan nhà nước
Hướng dẫn phân loại tài sản cố định của cơ quan nhà nước
Đây là nội dung tại Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Sửa đổi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Sửa đổi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Ngày 21/4/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực từ ngày 09/6/2023.

Hướng dẫn quy trình công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
Hướng dẫn quy trình công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
Đây là nội dung tại Thông tư 14/2023/TT-BCA hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng
Đây là nội dung tại Thông tư 05/2022/TT-BXD về QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng.

Đối tượng tinh giản biên chế
Đối tượng tinh giản biên chế
Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế.

Áp dụng biểu mẫu mới trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Áp dụng biểu mẫu mới trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Đây là nội dung tại Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02/6/2023 quy định về các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai