CHUYÊN MỤC

Tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện Đức Cơ ngày 14/7/2021

19/07/2021
Trong chiều, tối ngày 14/72021, trên địa bàn huyện Đức Cơ có mưa kèm gió lốc xoáy đã gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng của nhân dân tại xã Ia Nan và xã Ia Dom (08 xã và thị trấn Chư Ty còn lại chưa có thông tin về thiệt hại).
Untitled.png
Hình ảnh: Các hộ dân khắc phục sau thiên tai
Lốc xoáy đã làm tốc mái nhà ở của 14 hộ dân, ước giá trị thiệt hại 135 triệu đồng, gồm: xã Ia Dom 05 nhà, giá trị thiệt hại ước 50 triệu đồng; xã Ia Nan 9 nhà, giá trị thiệt hại ước 85 triệu đồng. Đồng thời, làm đỗ gãy 355 cây Điều kinh doanh (tương đương 1,4 ha); 427 cây cao su kinh doanh (tương đương 0,7 ha), ước thiệt hại 180 triệu đồng.
 
Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ia nan, Ia Dom phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các ban, ngành, đoàn thể địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá thiệt hại, huy động lực lượng dân quân hỗ trợ nhân dân lợp mái, gia cố lại các nhà bị tốc mái. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, thông báo kịp thời đến nhân dân, chủ động phòng tránh, ứng phó các loại hình thiên tai có thể xảy ra./.
(Hiếu Trần)
 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai