CHUYÊN MỤC

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023

04/01/2023
UBND huyện vừa ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2022 – 2023.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đó, UBND huyện yêu cầu Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ; UBND các xã: Ia Din, Ia Dom, Ia Kla, Ia Kriêng, Ia Lang, Ia Nan, Ia Pnôn Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về; xây dựng kế hoạch PCCCR trên địa bàn quản lý; đảm bảo các điều kiện cần thiết để công tác PCCCR ở địa phương, cơ sở thực hiện đúng theo quy định và kế hoạch, phương án PCCCR xây dựng và ban hành. Tăng cường các biện pháp an toàn về PCCCR mùa khô năm 2022-2023; tuyên truyền vận động Nhân dân tại địa phương tham gia bảo vệ rừng và PCCCR, hướng dẫn người dân sản xuất nương rẫy đúng quy định, không để lửa cháy lan vào rừng trong quá trình đốt, dọn nương rẫy. Tổ chức lực lượng trực cơ quan, tuần tra, canh gát lửa rừng tại các vùng trọng điểm cháy rừng; thường xuyên theo dõi hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (http://kiemlam.org.vn) và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng “Hotspot GLA”, “Gia Lai FFW” để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy khi cháy rừng xảy ra theo phương châm “04 tại chỗ”. Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện tăng cường phát thanh các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCCR; thông báo cấp dự báo cháy rừng 3 lần/tuần trong suốt mùa khô để UBND các xã Ia Din, Ia Dom, Ia Kla, Ia Kriêng, Ia Lang, Ia Nan, Ia Pnôn và Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ chủ động phòng cháy chữa cháy rừng.
Các đồn Biên phòng: Ia Nan, Ia Pnôn, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tăng cường bố trí lực lượng, kiểm tra, kiểm soát việc ra vào khu vực rừng biên giới, vành đai biên giới của người dân, trách tình trạng lợi dụng vào rừng xâm hại đến tài nguyên rừng. Phối hợp với Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ; UBND các xã trong việc quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR và phát triển rừng tại khu vực biên giới dất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
                                                                           Kiều Nhung
 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai