CHUYÊN MỤC

Thành lập Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện

07/03/2020
Ban thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Theo đó, Ban có 8 thành viên do Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế trưởng ban. Đồng chí Chủ tịch Hội nông dân huyện phó ban thường trực. Các thành viên là Lãnh đạo Phòng Tài chính-KH, Nông nghiệp-PTNT, Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện…
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Mục đích Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức vận động, điều hành quản lý vốn quỹ hỗ trợ nông dân và sử dụng con dấu của quỹ hỗ trợ nồn dân huyện trong quan hệ công tác./.
(Đinh Khoa)
 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai