CHUYÊN MỤC

THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

20/06/2022
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Kết quả thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích  theo thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã hiện hành có 25/456 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, có tỷ lệ 5,48%.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 0% và tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 80,24%. Trong quá trình thực hiện, không quy định thêm hoặc tự đặt ra yêu cầu, điều kiện, thành phần hồ sơ trái luật; không thu phí, lệ phí ngoài mức quy định của pháp luật. Để kết quả thủ tục hành chính được tốt hơn trong 6 tháng cuối năm UBND huyện đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung và thay thế để đảm bảo việc cập nhật các thủ tục hành chính kịp thời và các địa phương khi triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả không còn lúng túng, do vậy, các địa phương khi tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích còn khó khăn, vướng mắc và thêm một số chức năng trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tích hợp Một cửa điện tử để thuận tiện cho cán bộ, công chức khi tổng hợp số TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích./.
 
                                                                                 Thanh Tịnh

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai