CHUYÊN MỤC

Phát triển bền vững sản xuất sầu riêng, chanh leo trên địa bàn tỉnh Gia Lai

02/02/2023
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 208/UBND-NL về việc phát triển bền vững sản xuất sầu riêng, chanh leo trên địa bàn tỉnh.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đó, trong những năm gần đây, sản xuất sầu riêng, chanh leo Gia Lai tăng trưởng nhanh cả về diện tích, sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu. Một số địa phương trọng điểm sản xuất sầu riêng, chanh leo trong tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với hệ thống sản xuất, chế biến, tiêu thụ; tạo việc làm và nâng cao thu nhập, làm giàu cho nông dân. Đặc biệt, từ tháng 7 năm 2022, quả sầu riêng, chanh leo Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, đây là cơ hội lớn cho sản xuất sầu riêng, chanh leo của tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao; Rà soát diện tích sầu riêng, chanh leo trên địa bàn, xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất theo vùng tập trung; gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở đóng gói, sơ chế, chế biến; quy mô phù hợp; Hàng năm, giao chỉ tiêu phát triển diện tích sầu riêng, chanh leo cho UBND cấp xã, các chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền; chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các giải pháp để bố trí đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh việc thiết lập, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quảng bá và phát triển du lịch nông nghiệp, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh; Khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng, chanh leo tại các vùng có điều kiện đất đai, tưới tiêu nước không phù hợp; không tự phát chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng mới sầu riêng; không tự phát chuyển đổi vườn cà phê trồng xen sầu riêng, hồ tiêu có hiệu quả sang trồng thuần cây sầu riêng; Chú trọng, đẩy mạnh công tác khuyến nông, tập huấn cho nông dân về quy trình canh tác theo hướng sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; hướng dẫn nông dân thực hiện rải vụ thu hoạch sầu riêng, chanh leo linh hoạt, hiệu quả theo tín hiệu thị trường; phổ biến áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP), quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trong vùng sản xuất sầu riêng, chanh leo tập trung, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và ghi chép, hoàn thiện hồ sơ liên quan trong quá trình sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc; Tổ chức kiểm tra, rà soát những diện tích sầu riêng, chanh leo đảm bảo theo tiêu chuẩn, xây dựng các chuỗi giá trị sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng, chanh leo hiệu quả trên địa bàn;   Tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp và kiểm tra các cơ sở sơ chế sầu riêng, chanh leo phục vụ xuất khẩu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ chất lượng cây giống sầu riêng, chanh leo; thực hiện kiểm tra một số bệnh virus trên cây giống cây chanh leo trước khi xuất vườn, quản lý chặt chẽ một số đối tượng sinh vật gây hại nguy hiểm như bệnh Phytophthora hại sầu riêng, bệnh virus hại chanh leo.
                                                                                        Kiều Nhung

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai