CHUYÊN MỤC

Kế hoạch tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn huyện

03/06/2022
Để giúp nông dân trang bị kiến thức, nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ năng, kimnh nghiệm trong công tác nông nghiệp, tiếp cận và chuyển hình thức sản xuất nông nghiệp theo quy trình VietGAP, hướng hữu cơ sinh học; UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật trên các loại cây trồng, vật nuôi cho nông dân trên địa bàn huyện.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Đối tượng thụ hưởng: Nông dân có nhu cầu.
Quy mô: Tập huấn 10 lớp trên địa bàn các xã, thị trấn.
Số lượng học viên: Mỗi lớp 50 nông dân.
Thời gian tập huấn: 01 ngày
Địa điểm: Tại các thôn, làng trên địa bàn các xã, thị trấn.
Phương pháp tập huấn: Lý thuyết kết hợp thực hành.
Thời gian tổ chức thực hiện: Từ tháng 6 – 12/2022.
Định mức hỗ trợ: Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn.
Nội dung tập huấn: Quy trình tái canh cây cà phê vối; Quy trình canh tác cây điều bền vững; Quy trình trồng và chăm sóc cây ăn quả theo hướng VietGAP, nhận biết một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; Quy trình chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Tuyên truyền, phổ biến sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số loại cây trồng chủ lực…
UBND huyện giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời, đảm bảo.
                                                                                               Kiều Nhung

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai