CHUYÊN MỤC

Hình thành các tổ sản xuất và xây dựng mã số vùng trồng sầu riêng phục vụ xuất khẩu cho nhân dân trên địa bàn huyện Đức Cơ

12/01/2023
Để xây dựng Dự án liên kết sản xuất sầu riêng xuất khẩu, chăm lo phát triển và giải quyết đầu ra cho cây sầu riêng trên địa bàn huyện Đức Cơ, thực hiện “Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Đức Cơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; UBND huyện vừa ban hành Công văn về việc hình thành các tổ sản xuất và xây dựng mã số vùng trồng sầu riêng phục vụ xuất khẩu cho nhân dân trên địa bàn huyện Đức Cơ.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thành lập tổ thống kê, tiếp tục rà soát chính xác diện tích sầu riêng đến từng hộ dân, Hợp tác xã, doanh nghiệp hiện có trên địa bàn huyện; phân loại làm rõ các diện tích sầu riêng trồng mới năm 2022, diện tích sầu riêng kiến thiết cơ bản (năm thứ 2-4); diện tích sầu riêng cho thu hoạch vào năm 2023, 2024,2025; đồng thời, tùy theo tình hình thực tế, chỉ đạo mỗi thôn, làng hoặc cả xã hình thành 01 chuỗi liên kết sản xuất sầu riêng có diện tích từ 10 ha trở lên gắn với việc hình thành các nông hội, tổ sản xuất hoặc các hợp tác xã sản xuất sầu riêng ở các thôn, làng, xã; từ đó, để thuận lợi cho việc triển khai đăng ký cấp mã số vùng trồng sầu riêng và tổ chức liên kết sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ sầu riêng cho nhân dân trên địa bàn huyện Đức Cơ theo địa giới hành chính xã, thị trấn.
Phòng Nông nghiệp-PTNT tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo liên kết sản xuất sầu riêng xuất khẩu của huyện giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở số liệu diện tích sầu riêng của các xã, thị trấn tổng hợp gửi về, tổ chức làm việc với các xã, gặp người trồng sầu riêng để thông tin rõ về mô hình liên kết xuất khẩu; đồng thời tham mưu UBND huyện làm việc với Doanh nghiệp, Hợp tác xã đã có thị trường xuất khẩu để tổ chức kí hợp đồng liên kết sản xuất, cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, bao tiêu toàn bộ diện tích sầu riêng để xuất khẩu trên địa bàn huyện. Hỗ trợ các địa phương hình thành các nhóm liên kết sản xuất sầu riêng ở các xã, thị trấn, để xây dựng chuỗi liên kết sầu riêng làm cơ sở để cấp mã số vùng trồng, ký hợp đồng liên kết sản xuất với các Hợp tác xã, doanh nghiệp uy tín  được UBND huyện tin tưởng và lựa chọn.
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hàng năm bố trí nguồn kinh phí hợp lý để tổ chức ít nhất 02 lớp tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật chăm sóc sầu riêng đạt chuẩn trên địa bàn để nhân dân dân học tập và áp dụng có hiệu quả.
                                                                                                     Kiều Nhung
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai