CHUYÊN MỤC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023
Chiều ngày 1-3, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Đồng chí Trần Ngọc Phận- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.  Trong năm 2022 các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện xây...

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật
Để chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong mùa khô, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chăn nuôi, thủy sản phát triển ổn định, Sở Nông nghiệp và PTNTvừa có văn bản  đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp phòng...

Đức Cơ: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
Đức Cơ: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt chương trình OCOP) trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2025.

Tập trung phát triển bền vững sản xuất sầu riêng
Tập trung phát triển bền vững sản xuất sầu riêng
Để phát triển sản xuất sầu riêng bền vững, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển chung của ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện trồng sầu riêng, UBND thành phố Pleiku và yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập trung chỉ đạo phát triển bền vững sản xuất sầu riêng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ba...
Ngày 27/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Trong đó, đối với nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chính phủ đã giao các Bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung 14 Luật và các nghị định hướng dẫn liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để trình Quốc hội, Chính phủ. Cụ thể là:

Đức Cơ: Thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2023
Đức Cơ: Thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2023
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án liên kết sản xuất trên địa bàn huyện theo hướng sản xuất bền vững, tạo công ăn việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, mô hình “Nông hội”, tổ hợp tác sản xuất; UBND huyện vừa Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc thực hiện các...

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT, CÔNG NHẬN 7 THÔN, LÀNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022
HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT, CÔNG NHẬN 7 THÔN, LÀNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022
Sáng ngày 22/2, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức Hội nghị thẩm định, xét duyệt, công nhận 7 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đồng chí Trần Ngọc Phận – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện chủ trì Hội nghị.

Kế hoạch xây dựng thị trấn Chư Ty đạt chuẩn Đô thị văn minh năm 2023
Kế hoạch xây dựng thị trấn Chư Ty đạt chuẩn Đô thị văn minh năm 2023
UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc xây dựng thị trấn Chư Ty đạt chuẩn Đô thị văn minh năm 2023.

Đức Cơ: Thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2023
Đức Cơ: Thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2023
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án liên kết sản xuất trên địa bàn huyện theo hướng sản xuất bền vững, tạo công ăn việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, mô hình “Nông hội”, tổ hợp tác sản xuất; UBND huyện vừa Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc thực hiện các...

Công nhận 07 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
Công nhận 07 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
UBND huyện vừa ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 về việc công nhận thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai