CHUYÊN MỤC

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử huyện Đức Cơ năm 2022

04/10/2022
UBND huyện vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử huyện Đức Cơ năm 2022.
Untitled.png
Ảnh minh họa
Đối tượng tham gia: cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện Đức C; Đoàn viên, thanh niên hiện đang sinh hoạt tại các chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đức Cơ; Đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các xã, thị trấn; Đoàn viên, thanh niên hiện đang học tập tại các trường THCS, THPT: Nguyễn Trường Tộ, Lê Hoàn, Tôn Đức Thắng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí minh huyện Đức Cơ.
Nội dung thi: Các nội dung liên quan đến các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác cải cách hành chính, các văn bản của Trung ương và tỉnh liên quan đến cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, ngày 06 tháng 12 năm 2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
 Hình thức thi
Thi bằng hình thức trực tuyến: Thí sinh dự thi nhập thông tin cá nhân sau đó trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm và trả lời 01 câu hỏi khảo sát.
Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên  truy cập vào Cổng thông tin điện tử huyện Đức Cơ, địa chỉ https://ducco.gialai.gov.vn sau đó kích vào chuyên mục Thi tìm hiểu về Cải cách hành chính, hoặc kích vào Banner THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ  https://ducco.gialai.gov.vn/chuyen-muc/Thi-tim-hieu-ve-Cai-cach-hanh-chinh.aspx hoặc dùng Zalo quét mã QR Code (có mã đính kèm) để biết thêm thông tin và thực hiện tham gia tìm hiểu sau đó gửi bài dự thi trực tuyến về Ban tổ chức.
Thời gian dự thi: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 05/10/2022 và kết thúc vào lúc 16h00’ ngày 05/11/2022.
Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 04 giải khuyến khích.
Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính đến người dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện công tác cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến các quy trình, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
                                                                                              Kiều Nhung
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai