CHUYÊN MỤC

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

22/05/2020
Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo:
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
1. Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy xuất nhập khẩu, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội…để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả.
2. Để ngăn chặn có hiệu quả, không để nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào, yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới và hoạt động nhập cảnh từ Campuchia; thực hiện cách ly tập trung bắt buộc đối với người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.
3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tổ chức tôt việc thực hiện cách ly tập trung theo quy định.
4. Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát dịch tễ, duy trì các Đội phản ứng nhanh, thu thập dữ liệu, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, đẩy mạnh việc ứng dụng các công cụ công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tích cực xúc tiến quảng bá du lịch, trước mắt tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh du lịch nội địa, nhất là thời điểm mùa hè hiện nay và các chương trình thu hút khách du lịch từ nay đến cuối năm.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đã được UBND tỉnh chỉ đạo, trong đó tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.
8. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bưu điện tỉnh và các ngành liên quan khẩn trương hoàn thành khói an sinh xã hội đảm bảo đúng đối tượng, chống thất thoát, trục lợi chính sách.
9. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ y tế, người làm công tác phòng, chống dịch tiếp tục được hưởng các chế độ phụ cấp phòng, chống dịch theo quy định. Sở Y tế,  Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính thực hiện quyết toán bước 1 việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, tránh sai phạm.
10. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh xem xét, có phương án phân bổ tiếp số kinh phí đã vận động hỗ trợ phòng, chống dịch để ngành y tế sử dụng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch.
11. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Y tế nghiên cứu, sớm đề xuất việc công bố hết dịch và chiến lược phòng, chống dịch covid-19 cho giai đoạn mới. Dịch vụ karaoke và vũ trường vẫn chưa cho phép hoạt động trở lại, do đó các ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm.
12. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh chuẩn bị nội dung, tổ chức tổng kết một bước công tác phòng, chống dịch, đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân điển hình, có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.
                                                                                                                           Kiều Nhung

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai