CHUYÊN MỤC

Theo Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ban hành ngày 02/12/2022, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm có:

05/12/2022
Untitled.png

- Thuốc sử dụng trong nông nghiệp: 1.706 hoạt chất với 4.302 tên thương phẩm (hiện hành là 1.628 hoạt chất với 3.998 tên thương phẩm).

- Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 21 tên thương phẩm (hiện hành là 20 tên thương phẩm).

- Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

- Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm

- Thuốc sử dụng cho sân golf (gồm thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc điều hòa sinh trưởng): 04 hoạt chất với 04 tên thương phẩm.

- Thuốc xử lý hạt giống (gồm thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh): 23 hoạt chất với 29 tên thương phẩm (hiện hành là 22 hoạt chất).

- Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam gồm thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ chuột, thuốc trừ cỏ gồm 31 hoạt chất.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/01/2023, thay thế Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021.
Lê Thị Thanh

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai