CHUYÊN MỤC

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục

15/11/2021
Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Sở Giáo dục –Đào tạo vừa ban hành Công văn số 2584/SGDĐT-VP về việc triển khai cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Theo đó, yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, trường phổ thông trực thuộc Sở, trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm Ngoại ngữ -Tin học tỉnh, cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. Triển khai áp dụng triệt để Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 30/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.
Triển khai hoạt động dạy học trực tiếp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tập trung tuyên truyền, quán triệt phụ huynh học sinh và học sinh, học viên nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không chia sẻ, đăng tin giả, tin sai sự thật trên mạng về phòng, chống dịch Covid-19; tiến hành rà soát, đánh giá lại việc khai báo y tế trung thực của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên trước khi đến trường, việc kiểm tra sức khỏe và các yếu tố dịch tễ liên quan đối với học sinh, học viên khi đến trường; khi có dấu hiệu bất thường phải báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo cấp huyện để kịp thời xử lý. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để xảy ra mất an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Kịp thời xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên khai báo y tế không trung thực làm lây dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, đăng tin giả, tin sai sự thật trên mạng theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục trong cơ sở giáo dục nếu có tình huống bất thường, phát sinh về dịch Covid-19 như: xuất hiện F0 liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên của đơn vị thì Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo cấp huyện để kịp thời xử lý; đồng thời báo cáo nhanh, kịp thời thông tin ca bệnh F0 về Sở Giáo dục và Đào tạo.
                                                                                                              Kiều Nhung

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai