CHUYÊN MỤC

Sử dụng ứng dụng PC-Covid quét mã QR để quản lý thông tin người vào/ra phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

19/11/2021
Theo thông báo của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia, ứng dụng PC-Covid là ứng dụng duy nhất được triển khai thống nhất toàn quốc để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19; được hợp nhất từ 3 ứng dụng (Bluezone, NCOVI và VHD), tích hợp 9 tính năng phòng, chống dịch cơ bản và liên thông với 4 nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, bảo hiểm, tiêm chủng và xét nghiệm Covid-19). Các tính năng của PC-Covid bao gồm các chức năng của 3 ứng dụng cũ và có các chức năng: Khai báo y tế; kiểm soát ra vào bằng mã QR; hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm trực tuyến; hỗ trợ truy vết; quản lý cách ly; quản lý tiêm chủng; thẻ thông tin Covid…Nhằm tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản  về việc sử dụng ứng dụng PC-Covid quét mã QR để quản lý thông tin người vào/ra phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Theo đó, đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các mã QRCode tại các điểm kiểm soát dịch Covid-19, triển khai việc Quét mã QR để quản lý thông tin người vào / ra phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; Kiểm tra, rà soát các mã QRCode tại các điểm kiểm soát dịch Covid-19 đã tạo trước đây, nếu mã đó không sử dụng được thì thực hiện đăng ký tạo mới mã QR cho các điểm kiểm soát dịch tại địa chỉ: https://qr.pccovid.gov.vn.
Sử dụng ứng dụng PC-Covid để quét mã QRCode và khai báo y tế, kiểm soát vào/ra trên địa bàn tỉnh (người dân cũng có thể quét mã bằng ứng dụng "Sổ Sức khỏe điện tử"). Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cài đặt ứng dụng PC-Covid; sử dụng để: khai báo y tế tự nguyện, khai báo y tế di chuyển nội địa, quét mã QRCode quản lý vào/ra; nhận kết quả điện tử về xét nghiệm covid-19; cảnh báo tiếp xúc gần và phục vụ công tác truy vết.
Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn người quản lý các địa điểm công cộng (Trạm kiểm soát vào/ra địa phương; trung tâm phục vụ hành chính công; công sở; siêu thị; trung tâm thương mại; bệnh viện; trường học; khách sạn; nhà nghỉ; các cơ sở sản xuất, kinh doanh…) thực hiện quản lý danh sách người vào/ra bằng mã QRCode được tạo cho từng địa điểm tại địa chỉ https://qr.pccovid.gov.vn. Yêu cầu người quản lý các địa điểm công cộng phải có Bản cam kết bắt buộc người dân khi đến các địa điểm thuộc phạm vi quản lý phải thực hiện quét mã QRCode quản lý vào / ra. Có biện pháp xử lý nếu đơn vị quản lý tại các địa điểm nêu trên không thựcc hiện quản lý người vào/ra bằng mã QRCode.
                                                                                                  Kiều Nhung
 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai