CHUYÊN MỤC

Kiện toàn Ban chỉ đạo huyện Đức Cơ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra

14/09/2021
Ngày 04/9/2021, đồng chí Vũ Mạnh Định- Chủ tịch UBND huyện đã ký Quyết định số 2053/QĐ-UBND. Theo đó, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đức Cơ gồm 43 thành viên. 
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Trong đó, Trưởng ban chỉ đạo là đồng chí Vũ Mạnh Định- Chủ tịch UBND huyện. Các Phó Trưởng ban chỉ đạo là các Phó Chủ tịch UBND huyện. Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo là đồng chí Trần Quang Chỉ- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. Các thành viên là lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo huyện là: Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện và UBND huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm vụ: Phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng, chống dịch. Trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác của UBND huyện thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra theo chỉ đạo của cấp trên và các quy định của pháp luật. Hàng ngày báo cáo UBND huyện, các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh.
Ban chỉ đạo cũng đã thành lập 6 Tiểu ban: Tiểu ban Tài chính, hậu cần, sản xuất và lưu thông hàng hóa do Phó Chủ tịch UBND huyện - Phụ trách lĩnh vực Kinh tế làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Y tế do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban An ninh trật tự xã hội do Trưởng Công an huyện làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban An sinh xã hội do Phó Chủ tịch UBND huyện - Phụ trách lĩnh vực Văn hóa- Xã hội làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Vận động, huy động xã hội và Dân vận do Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Truyền thông do Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện làm Trưởng Tiểu ban./.
(Vũ Thủy)

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai