CHUYÊN MỤC

Gia Lai: Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc

09/02/2023
Để chủ động ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist (Salbutamol) đối với vật nuôi tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc; UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 220/UBND-NL về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.
Untitled.png
Ảnh minh họa
UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện số 167/CĐ-BNN-TY theo đúng quy định hiện hành và điều kiện thực tế của tỉnh; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò lợn) trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường hoạt động truyền thông về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe con người và uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam. Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh tăng cường đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò, lợn chưa được kiểm dịch của cơ quan thú y, sử dụng và nghi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc tại địa phương.
                                                                                               Kiều Nhung
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai