CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 1055/KH-UBND

Triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Gia Lai

30/07/2021

30/7/2021

Kế hoạch 1098/KH-UBND

Về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06/08/2021

6/8/2021

Kế hoạch 1082/KH-UBND

Về việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/08/2021

5/8/2021

Kế hoạch 1083/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/08/2021

5/8/2021

Nghị định 75/2021/NĐ-CP

Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

24/07/2021

15/09/2021

Công văn 936/UBND-KGVX

Triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021​

13/07/2021

13/7/2021

Công văn 930/UBND-KHVX

Tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Chỉ thị số 22/CT-BTTTT của Bộ TT&TT​

12/07/2021

12/7/2021

Công văn 896/UBND-KGVX

T​iếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021; Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 01/7/2021 và Công văn số 4162/VPCP-TKBT ngày 22/6/2021 của Văn phòng Chính phủ

07/07/2021

7/7/2021

Công văn 913/UBND-NL

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan diện rộng

09/07/2021

9/7/2021

Kế hoạch 905/KH-UBND

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/07/2021

8/7/2021


|<<1 2 3>>|
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai