CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 946/QĐ-UBND

Về việc thành lập Tổ ứng dụng công nghệ thông tin tiêm chủng vắc xin Covid-19

30/08/2021

30/8/2021

Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Về danh mục chương trình kiên cố hóa giao thông và kênh mương giai đoạn 2021-2025

25/08/2021

24/8/2021

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Về nâng cấp đường bê tông làng TrolĐeng

25/08/2021

24/8/2021

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Về làm đường tuyến 2 đường làng TrolĐeng

25/08/2021

24/8/2021

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Về làm đường giao thông khu vực kho đạn, TDP 3

25/08/2021

24/8/2021

Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Về phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021

20/08/2021

24/8/2021

Kế hoạch 76/KH-UBND

Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19 trong tinh hình mơi

03/08/2021

03/8/2021

Kế hoạch 79/KH-UBND

Đáp ứng từng cấp độ phòng, chống dịch bệnh Covid trên địa bàn thị trấn Chư Ty

09/08/2021

09/8/2021

Kế hoạch 73/KH-UBND

Về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

26/07/2021

26/7/2021

Quyết định 212/QĐ-UBND

ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn Chư Ty

07/04/2021

7/4/2021


|<<1 2 3>>|
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai