CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
  - Họ và tên: Ngô Hữu Phước.
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy thị trấn
- Ngày tháng năm sinh:01/01/1974.
- Quê quán: Mộ Đức - Quảng Ngãi.
- Nơi ở: Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai.
- Số điện thoại: .
 nguyenthanhtung.jpg - Họ và tên: Ngô Thanh Tùng.
- Chức vụ: Chủ tịch HĐND
- Ngày tháng năm sinh: 19/03/1964.
- Quê quán: Nông Cống - Thanh Hóa.
- Nơi ở: Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai.
- Số điện thoại: 
 
 Vu-Van-Toan-(2).jpg - Họ và tên: Vũ Văn Toàn.
- Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn
- Ngày tháng năm sinh: 1975
- Quê quán: Bình Lục-Hà Nam.
- Nơi ở: Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai.
- Số điện thoại: 
 maivanbien.jpg - Họ và tên: Mai Văn Biên.
- Chức vụ: Phó Bí thư, Phó chủ tịch UBND thị trấn
- Ngày tháng năm sinh: 15/12/1966.
- Quê quán: Quỳnh Lưu - Nghệ An.
- Nơi ở: Thị Trấn Chư Ty-Đức Cơ-Gia Lai
- Số điện thoại: 0983472407.
 
 maivankhoi-(1).jpg - Họ và tên: Mai Văn Khởi
- Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN
- Ngày tháng năm sinh: 11/10/1965.
- Quê quán: Quảng Trạch - Quảng Bình.
- Nơi ở: Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai.
- Số điện thoại: 
  - Họ và tên: Trịnh Quốc Thọ.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
- Ngày tháng năm sinh: 1975.
- Quê quán: Đông Sơn - Thanh Hóa.
- Nơi ở: Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai.
- Số điện thoại: 
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai