CHUYÊN MỤC

ttgd.png
 
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010-2015) trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng về giá cả một số sản phẩm nông nghiệp, cây công nghiệp không ổn định; tình hình an ninh chính trị còn nhiều yếu tố tiềm ẩn, phức tạp.... Song, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện Đức Cơ, Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng của nhân dân trên địa bàn thị trấn đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra.
  NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
  1- Kinh tế
Kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến nay, sản xuất nông nghiệp chiếm 40,4%, thương mại - dịch vụ chiếm 33,1%, còn lại là các hộ cán bộ, công chức phi sản xuất nông nghiệp chiếm 26,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm (NQ ĐHIII 25 triệu đồng). Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị trấn ước đạt: 2.838.965 triệu đồng
- Sản xuất nông nghiệp: Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng hướng, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Diện tích nhiều loại cây trồng đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra. Tổng diện tích cây công nghiệp trên địa bàn thị trấn và diện tích canh tác tại các xã hiện có 2.210 ha: Trong đó: cao su tiểu điền 624 ha (tăng 327,5 ha so với đầu nhiệm kỳ); cà phê 826,6 ha (tăng 272 ha); điều 529,4 ha (tăng 446 ha); hồ tiêu tăng nhanh từ 41,59 ha năm 2010 đến nay 226,3 ha (tăng 184,5 ha).
- Chăn nuôi: Duy trì tốc độ tăng trưởng về số lượng đàn gia súc, triển khai tích cực công tác lai tạo đàn bò, nạc hóa đàn heo: đàn gia súc, gia cầm 5.412 con (tăng 2.141 con so với đầu nhiệm kỳ). Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm nên trong nhiệm kỳ không để dịch bệnh xảy ra.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân mở rộng dịch vụ kinh doanh, đa dạng các ngành nghề, quy mô sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn. Doanh thu thương mại - dịch vụ hàng năm đều tăng. Đến nay, trên địa bàn thị trấn hiện có 962 hộ kinh doanh (tăng 138 hộ so với đầu nhiệm kỳ); giảm tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp xuống còn 40,4%.
- Được sự quan tâm của cấp trên bằng nhiều nguồn vốn đã đầu tư xây dựng nhiều công trình quan trọng phục vụ cho đời sống dân sinh, các công trình đã đưa vào sử dụng hiệu quả đáp ứng yêu cầu đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Tổng số vốn được đầu tư xây dựng là 10.064 triệu đồng (trong đó nguồn hỗ trợ của cấp trên là 7.164 triệu đồng, nguồn vốn của thị trấn là 1.576 triệu đồng và huy động nhân dân đóng góp 1.323 triệu đồng).
- Thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” trên lĩnh vực xây dựng và đất đai, góp phần giải quyết thủ tục hành chính cho công dân một cách nhanh chóng, kịp thời.
- Tài nguyên môi trường: Trong 5 năm hội đồng tư vấn đã tiến hành xét đồng bộ cấp quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho 3.986 hồ sơ, cấp đổi quyền sử dụng đất cho 1.950 hồ sơ và cấp mới theo dự án chỉnh lý đo đạc tổng thể là 528 hồ sơ…
          - Công tác khai thác tài nguyên nước ngày càng nề nếp hơn, công tác rà soát quy hoạch quản lý, quy định sử dụng đất đạt hiệu quả, góp phần ngăn chặn và hạn chế các vi phạm xảy ra. Từ đó hàng năm lập và xây dựng kế hoạch sử dụng đất 2015-2020 trình cấp trên phê duyệt.
          - Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị: Thường xuyên phối hợp với phòng KT-HT tăng cường công tác quản lý xây dựng, tích cực kiểm tra, từng bước đưa công tác xây dựng đi vào nề nếp.
- Công tác thu ngân sách được tăng cường, tổng thu ngân sách trong 5 năm là 122.187,6 triệu đồng, bình quân đạt 95,1% kế hoạch/năm; trong đó thu ngân sách thị trấn là 22.654,3 triệu đồng, bình quân tăng 19,44 % kế hoạch/năm; tổng chi ngân sách trong 5 năm 21.859 triệu đồng, bình quân tăng 16,05% kế hoạch/năm. Quản lý thu-chi ngân sách chặt chẽ đúng quy định, đảm bảo chi lương, tiết kiệm chi thường xuyên mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện tốt việc công khai minh bạch và thực hiện đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở.
- Trong nhiệm kỳ qua, đã phân bổ nguồn vốn vay cho hộ nghèo và vốn vay giải quyết việc làm là 3.090 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên ở hội các đoàn thể, các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay đầu tư sản xuất. Chứng thực vay vốn thế chấp và tín chấp từ các Ngân hàng thương mại trên địa bàn với tổng số tiền 275.085 triệu đồng.
2- Văn hóa - xã hội
- Giáo dục: Hiện nay, thị trấn có 08 trường, trong đó: 02 trường THCS, 03 trường tiểu học (tăng 01 trường), 03 trường mầm non (tăng 02 trường mầm non tư thục). Được sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, môi trường sư phạm, quy mô trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn. Số trường đạt chuẩn Quốc gia tăng, đến nay thị trấn có 03 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Hằng năm, duy trì công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong các trường đảm bảo về số lượng, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, an ninh học đường được tăng cường.
- Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 03-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 99%; tỷ lệ xét tốt nghiệp tiểu học đạt 100%, THCS 97,5%; tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 31%; tỷ lệ học sinh yếu kém giảm dần qua các năm; có nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện, tỉnh.
- Y tế: Được quan tâm đầu tư xây dựng trạm y tế thị trấn đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y tế được và tăng cường; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm; thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu Quốc gia về y tế, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, không để dịch bệnh xảy ra. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng ở trẻ em hàng năm đạt kế hoạch. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,4% (NQ 1,8%). Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn 14,6% (NQ 1%).
- Văn hóa Thông tin-TDTT: Đảng bộ và chính quyền hết quan tâm hoạt động VHTT-TDTT, góp phần vào việc tuyên truyền phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thị trấn đã tổ chức thành công các hoạt động TDTT thị trấn lần thứ IV của thị trấn và 03 giải bóng đá khối doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn với tổng số tiền quyên góp, vận động gần 458 triệu đồng… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được nhân dân đồng tình hưởng ứng: Đến nay, toàn thị trấn có 1.997 gia đình đạt danh hiệu GĐVH, chiếm 84,4% (NQ 70% trở lên); 9/10 tổ dân phố, được huyện công nhận đạt tổ dân phố, thôn làng văn hóa, đạt 90% (NQ 80%).
- Thực hiện tốt việc chi trả chế độ chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công và chính sách đối với hộ nghèo. Công tác giảm nghèo được tập trung thực hiện tốt, đến cuối năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5% (NQ không có hộ nghèo). Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được là 238,8 triệu đồng.
- Công tác dân tộc - tôn giáo: Thực hiện chính sách dân tộc được quan tâm, tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của quần chúng với Đảng và Nhà nước. Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đến nay trên địa bàn có 04 tôn giáo cùng sinh sống (tin lành, công giáo, cao đài, phật giáo). Nhìn chung, trong những năm qua bà con trong các tôn giáo đều thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời đẹp đạo” thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
- Quốc phòng-an ninh
Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh, huấn luyện dân quân tự vệ và các đối tượng được thực hiện đúng quy định, chất lượng huấn luyện khá, giỏi đạt 80% trở lên. Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm về số lượng và chất lượng, đúng luật định.
Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, đấu tranh, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra nên đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định.
 
4- Xây dựng hệ thống chính trị
- Công tác xây dựng Đảng
+ Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Đã chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt trên 95%. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là, trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
+ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 05-TT/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đảng ủy đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 06 lớp học tập các chuyên đề, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với hơn 1.200 lượt cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia.
+ Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức 03 lớp triển khai, quán triệt với 630 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; đồng thời, tổ chức quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảm bảo các bước theo yêu cầu của Trung ương, của Huyện ủy. Sau kiểm điểm, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, góp phần củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
+ Công tác tổ chức và cán bộ: Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên qua đánh giá hàng năm được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ. Số Chi bộ trực thuộc đạt TSVM và hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ là 78% đến nay đạt trên 80%, không có chi bộ yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2010 là 71,41% đến năm 2014 là 80,6%. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng lên rõ rệt.
+ Công tác cán bộ đã được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Quan tâm đẩy mạnh công tác cử đi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
+ Công tác phát triển đảng được Đảng ủy đặc biệt quan tâm, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 66 đảng viên mới (bình quân tỷ lệ đảng viên mới kết nạp hàng năm đạt 132% so với nghị quyết đề ra), chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, đã thể hiện tốt vai trò tiền phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được triển khai thực hiện đúng theo Quy đinh 57-QĐ/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị trong tình hình hiện nay”, phục vụ tốt cho việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.
+ Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đã trực tiếp kiểm tra, giám sát 54 lượt tổ chức Đảng cấp dưới trong việc chấp hành Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giám sát thường xuyên đạt 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ. Việc xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo đúng quy trình, phương châm, nguyên tắc của Điều lệ Đảng.
          + Công tác Dân vận của Đảng: Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của 10 tổ Dân vận ở cơ sở. Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
- Công tác xây dựng Chính quyền
+ Hội đồng nhân dân: đã có nhiều mặt đổi mới, chất lượng các kỳ họp được nâng lên, xây dựng nghị quyết đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; các nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã cụ thể hóa được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức thành công 10 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu các cấp. Công tác giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân được tăng cường. Tham gia tốt trong công tác phối hợp tiếp nhận đơn thư và tiếp công dân theo quy định.
+ Ủy ban nhân dân: Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành theo pháp luật. Quản lý, điều hành trên các lĩnh vực được tập trung, dân chủ, việc cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” đạt kết quả tốt, giảm phiền hà cho công dân, tăng niềm tin của công dân đối với các cơ quan hành chính Nhà nước. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân đề ra. Đội ngũ cán bộ, công chức được sắp xếp phù hợp, từng bước được chuẩn hóa về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ…, nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.
+ Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát huy ngày càng tốt hơn vai trò, vị trí, góp phần quan trọng vào quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị trấn trong 5 năm qua. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư. Kịp thời động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng cốt cán, đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc, đáp ứng nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIỂU KINH TẾ - XÃ HỘI
GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
-------------------------
 

TT
Chỉ tiêu Đơn vị tính Mục tiêu
 ĐH IV
Thực hiện
đến cuối
nhiệm kỳ
SS với mục tiêu ĐH
1 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng %      
- Tỷ lệ hộ SX Nông nghiệp % 48 40,4 Vượt
- Tỷ lệ hộ phi SX  nông nghiệp % 12 26,5 Vượt
- Tỷ lệ hộ SX trọng TMại - Dịch vụ % 40 33,1 Không đạt
2 - Thu nhập bình quân/đầu người Triệu đồng 25 41 Vượt
3 - Thu ngân sách hàng năm % 100 95,1 Không đạt
4 - Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường % 99 99 Đạt
5 Xây dựng trường đạt chuẩn QG Trường      
- Trường THCS Trường 02 01 Chưa đạt
- Trường Mầm Non Họa Mi Trường 01 01 Đạt
6 - Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới % 0 1,5 Chưa đạt
7 - Tỷ lệ tăng DS tự nhiên % 1,8 1,4 Vượt
8 - Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng % 1 14,6 Chưa đạt
9 Tiêu chí về xét văn hóa %      
- Gia đình văn hóa % 70 84,4 Vượt
- Tổ dân phố văn hóa % 80 90 Vượt
- Cơ quan, trường học văn hóa % 100 100 Đạt
10 - Tỷ lệ giao quân hàng năm % 100 100 Đạt
11 - Kết quả huấn luyện hàng năm % 70-80 K-G 80 Đạt
12 - Không để xảy ra điểm nóng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn        
13 - Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn - hội % 40 20,6 Chưa đạt
14 Công tác Đảng        
- Chi bộ đạt TSVM/năm % 80 80 Đạt
- Đảng viên đủ tư cách HTT & HTXSNV/năm % 80 80,6 Vượt
- Kết nạp đảng viên mới/nhiệm kỳ Đảng viên 50 66 Vượt
- Tổ chức đảng được kiểm tra/năm % 100 62 Chưa đạt
- Tỷ lệ đảng viên được kiểm tra/năm % 20 60 Vượt
- Hàng năm Đảng bộ thị trấn/năm Năm TSVM TSVM Đạt
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai