CHUYÊN MỤC

cctc.png
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ và THÔNG TIN LIỆN HỆ
Trụ sở: thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
Số điện thoại: 0269.3846.181
Hộp thư điện tử: ubndttchuty.ducco@gialai.gov.vn
 
 ĐẢNG ỦY
Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại Email
1 Ngô Hữu Phước 1974 Bí thư Đảng ủy thị trấn    
2 Mai Văn Biên 1966 Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn    
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại Email
1 Ngô Thanh Tùng 1964  Chủ tịch HĐND thị trấn    
ỦY BAN NHÂN DÂN
Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại Email
1 Vũ Văn Toàn 1975 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn  
2 Trịnh Quốc Thọ 1975 Phó Chủ tịch UBND thị trấn    
1 Nguyễn Hữu Hoằng 1983 Trưởng CA thị trấn    
2          
3          
4 Lê Thị Nhung 1986 CC Kế toán-NS thị trấn    
5 Phạm Khắc Công 1982 CC Văn phòng-thống kê    
6 Nguyễn Thị Hương 1987 CC Văn phòng-thống kê    
7 Nguyễn Văn Hải 1986 CC Địa chính-Môi trường     
8 Nguyễn Thị Hiền 1987 CC NN-XD    
9 Lê Văn Nam 1977 CC Văn hóa xã hội    
10 Nguyễn Thị Kim Sinh 1981 CC chính sách-xã hội    
11 Nguyễn Thị Thu Hương 1976 CC Tư pháp-Hộ tịch     
12 Phạm Thị Hồng Phú 1984 CC Tư pháp-Hộ tịch    
 
MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại Email
1 Mai Văn Khởi 1965 Chủ tịch UB.MTTQ thị trấn    
2 Phạm Văn Tài 1959 Chủ tịch Hội CCB thị trấn    
3 Nguyễn Anh Hào 1973 Chủ tịch Hội CCB thị trấn    
4 Nguyễn Văn Diệp 1984 Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn    
5 Phan Thị Phương Trang 1992 Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn    
07 TỔ DÂN PHỐ VÀ 01 THÔN LÀNG
Tổ dân phố 1; Tổ dân phố 2; Tổ dân phố 3; Tổ dân phố 4; Tổ dân phố 6; Tổ dân phố 7; Tổ dân phố 9;  Làng Trolđeng
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai