Tiểu sử, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo
 
User-icon.png
Chủ tịch UBND huyện
Phan Văn Trung
 
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Ngày sinh: 16/10/1965.
Quê quán: Xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
Học vị: Đại học
Quá trình hoạt động:
User-icon.png
Phó chủ tịch
Đinh Kinh
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện
Ngày sinh: 20/4/1961
Quê quán: Xã Đăk Sông, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
Học vị: Cử nhân luật
Quá trình hoạt động:
User-icon.png
Phó chủ tịch
Huỳnh Ngọc Ẩn
 
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện
Ngày sinh: 20/7/1968
Quê quán: Xã Tây Phú, huyện Tây Nhơn, tỉnh Bình Định
Học vị: Đại học
Quá trình hoạt động:

 
 
   

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai