Tập huấn phổ biến văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp

Tập huấn phổ biến văn bản pháp luật về  vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp

      Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-QLCLNLSTS ngày 21/6/2017 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Gia Lai  tổ chức các lớp tập huấn “Phổ biến văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp”. Ngày 10/8/2017, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ quản lý và các hộ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện. 

      Nội dung tập huấn cho lớp cán bộ quản lý gồm: Những nét cơ bản của Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Hướng dẫn trình tự triển khai Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, 51/2014/TT-BNNPTNT; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17.8, Quyết định 1980/QĐ-TTg...
hinh-(2).jpg
 
 
       Đối với lớp tập huấn cho các hộ sản, xuất kinh doanh tập trung vào các nội dung như: Quan niệm về thực phẩm an toàn, tác dụng của thực phẩm an toàn, làm thế nào có thực phẩm an toàn, phát triển thực phẩm an toàn và một số quy trình thực hành sản xuất thực phẩm an toàn...
         Tại buổi tập huấn, các học viên đã nghiêm túc tiếp thu kiến thức, đồng thời sôi nổi thảo luận, trao đổi về các nội dung mà báo cáo viên đưa ra. Bên cạnh đó, các học viên cũng mạnh dạn nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý tại địa phương.
         Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã đánh giá cao nội dung tập huấn và tin tưởng rằng với những kiến thức tiếp thu được sẽ giúp  công tác quản lý tại địa phương hệu quả hơn trong thời gian tới./.
Hiếu Trần

Quay lại