Hội nghị đối thoại, tuyên dương người nộp thuế và tổ chức, cá nhân hỗ trợ công tác thuế năm 2017

Hội nghị đối thoại, tuyên dương người nộp thuế và tổ chức, cá nhân hỗ trợ công tác thuế năm 2017

       Vừa qua, Chi cục thuế huyện Đức Cơ đã tổ chức Hội nghị đối thoại, tuyên dương người nộp thuế và tổ chức, cá nhân hỗ trợ tốt công tác thuế năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hồng Lam – Chủ tịch UBND huyện đã về dự Hội nghị. 

         Trên địa bàn huyện Đức Cơ hiện có 1.691 cơ sở kinh doanh bao gồm đơn vị sự nghiệp có thu, doanh nghiệp dân doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh nộp thuế khoán và hộ thu nhập thấp. Phần lớn các cơ sở kinh doanh đã chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Năm 2016, số thu do Chi cục thuế quản lý sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt hơn 20 tỷ đồng; trong đó, thu từ thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh là 10 tỷ 300 triệu đồng, chiếm 50% số thu do Chi cục thuế quản lý. Năm 2017, ước số thu do Chi cục thuế quản lý đạt gần 23 tỷ đồng; trong đó, thu từ thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh là 10 tỷ 500 triệu đồng, chiếm 46% số thu do Chi cục thuế quản lý.
20170824_152248-(1).jpg
 
          Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo Chi cục thuế huyện Đức Cơ cũng ghi nhận các ý kiến, đóng góp của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, một số tiểu thương tại chợ Đức Cơ đã có ý kiến về sự xuất hiện của những hộ kinh doanh trôi nổi ngoài khu vực chợ, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán của những hộ kinh doanh chính thức trong chợ và ngoài chợ; đồng thời gây nên sự không công bằng giữa những người chịu thuế và những người không chịu thuế. Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo Chi cục thuế huyện Đức Cơ đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân; mặt khác cũng khẳng định, trong thời gian tới, huyện sẽ tăng cường việc kiểm tra, rà soát, quản lý các hộ kinh doanh trôi nổi; đưa các hộ kinh doanh trôi nổi vào diện kinh doanh ổn định. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hồng Lam – Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen của UBND huyện Đức Cơ cho 10 cơ sở kinh doanh, trong đó có 02 doanh nghiệp dân doanh và 08 hộ kinh doanh trên địa bàn đã thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2016.
 
                                                                                                          Mỹ Duyên

Quay lại