Đức Cơ tập huấn công tác mặt trận năm 2017

Đức Cơ tập huấn công tác mặt trận năm 2017

Sáng ngày 21 tháng 8, UBMTTQ Việt Nam Huyện Đức Cơ đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác mặt trận năm 2017 cho cán bộ MTTQ các xã, thị trấn và trưởng ban công tác mặt trận của 93 thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

       Trong thời gian từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 8, học viên được tìm hiểu các chuyên đề về: tổ chức và hoạt động của MTTQ xã, ban công tác mặt trận thôn, làng, tổ dân phố. Tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam. Các học viên cũng được tìm hiểu về công tác phong trào, công tác văn phòng, công tác tổ chức, thi đua khen thưởng năm 2017; các kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động; Công tác giám sát và phản biện xã hội. Cùng với đó, các học viên cũng được hướng dẫn xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm và kỹ năng tổ chức giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
IMG_4804-(1).jpg
          Đợt tập huấn lần này là dịp để cán bộ Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và trưởng ban công tác mặt trận ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đức Cơ nắm vững được nghiệp vụ; có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận. Từ đó, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì, phối hợp thực hiện.
 
 
Thủy Nhiên

Quay lại