Đức Cơ huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ khối cơ quan năm 2017

Đức Cơ huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ khối cơ quan năm 2017

Trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 21-08, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Cơ đã tổ chức lớp huấn luyện cho lực lượng tự vệ tại chỗ khối cơ quan đợt 1 năm 2017.

Tham gia lớp huấn luyện có 40 học viên được biên chế thành 4 tiểu đội. Các học viên tham gia được huấn luyện các nội dung gồm: Giáo dục chính trị - pháp luật; huấn luyện quân sự theo chương trình chung và huấn luyện quân sự theo chương trình riêng. Cụ thể, ngoài học chính trị trên lớp, Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng tổ chức học điều lệnh, võ thuật, bắn súng và chiến thuật ngoài thao trường. Việc tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Quay lại