Hồ sơ hưởng BHXH một lần khi mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng

Hồ sơ hưởng BHXH một lần khi mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng

Nội dung hướng dẫn tại Công văn 376/BHXH-CSXH ngày 16/02/2023 về triển khai thực hiện Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đó, hồ sơ hưởng BHXH một lần cho trường hợp mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng đã được hướng dẫn tại tiết a4, điểm 1.2.3, khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH, tuy nhiên có một số điều chỉnh như sau:

- Trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì:

Hồ sơ có bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện bị bệnh nêu trên.

- Trường hợp mắc những bệnh khác được hưởng BHXH một lần thì hồ sơ có Biên bản giám định y khoa phải kết luận rõ các nội dung:

Mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Xem thêm tại Công văn 376/BHXH-CSXH ban hành ngày 16/02/2023.
Lê Thị Thanh
 

Quay lại