Miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Nội dung đề cập tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đó, bổ sung quy định xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” hoặc “Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu”;

- Có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm);

- Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT.

Thông tư 2/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 22/3/2023.
Lê Thị Thanh
 

Quay lại