RA MẮT THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH “ĐỘI HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN”

 RA MẮT THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH “ĐỘI HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN”

Ngày 24/3/2023, UBND thị trấn Chư Ty, tổ chức ra mắt thí điểm Mô hình “Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thị trấn Chư Ty. Dự buổi ra mắt, có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND-UBND, MTTQ và các đoàn thể, các tổ dân phố, thôn làng và các thanh niên tham gia đội hỗ trợ dịch vụ công.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đó, Mô hình “Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến” có 06 thành viên, do cán bộ Công an thị trấn làm Tổ trưởng; các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ: Thường xuyên bố trí cán bộ tại điểm tiếp công dân, hành chính công để tuyên truyền các nhiệm vụ của Đề án 06 cho công dân đến giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn và hỗ trợ người dân đăng ký mã định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng “VneID”, thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến, các bước kiểm tra, nhận kế quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích,…
Việc thành lập Mô hình “Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến” nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng, tiết kiệm được thời gian, công sức của người dân.
Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Vũ Văn Toàn - Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Đề án 06 thị trấn khẳng định: Việc triển khai Mô hình “Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến” nhằm tạo sự đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ Công an. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong mô hình nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký mã định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm vụ của Đề án 06./.
Văn Nam

Quay lại