Thêm 01 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH từ ngày 01/4/2023

Thêm 01 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH từ ngày 01/4/2023

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH. Theo đó, bổ sung "Bệnh Covid-19 nghề nghiệp" vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH từ ngày 1/4/2023. Đồng thời, bổ sung hướng dẫn chẩn đoán giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp quy định tại Phụ lục 35 ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BYT (bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BYT).


Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo hướng dẫn chẩn đoán giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp, các yếu tố gây bệnh COVID-19 nghề nghiệp bao gồm:
- Có tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 trong môi trường lao động.
- Yếu tố gây bệnh được ghi nhận tại một trong các văn bản sau: Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2; + Văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do lãnh đạo đơn vị ký xác nhận, đóng dấu và các văn bản khác phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp; Biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính.
Người lao động làm nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 bao gồm:
- Người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế;
- Người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu có chứa virus SARS-CoV-2;
- Người làm nghề, công việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm virus SARS-CoV-2;
- Người làm nghề, công việc trực tiếp trong khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ chăm sóc; người bệnh Covid-19 tại nhà;
- Người vận chuyển, phục vụ người bệnh Covid-19;
- Người vận chuyển, khâm liệm, bảo quản, hỏa táng, mai táng thi hài người bệnh Covid-19;
- Người giám sát, điều tra, xác minh dịch Covid-19;
- Nhân viên hải quan, ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh;
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng;
- Chiến sĩ, sĩ quan thuộc lực lượng công an;
- Người làm nghề, công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch
Thông tư 02/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/04/2023.
                                                                                      Kiều Nhung

Quay lại