Từ 1/8/2024, chỉ tuyển công chức đạt kết quả kiểm định đầu vào

Từ 1/8/2024, chỉ tuyển công chức đạt kết quả kiểm định đầu vào

Ngày 21/2/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực từ 10/4/2023.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo Nghị định, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.
Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm.
Hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
Nội dung kiểm định chất lượng đầu vào bao gồm:
- Hiểu biết cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước;
- Quản lý hành chính Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức xã hội, văn hóa, lịch sử.
- Đánh giá về năng lực tư duy, ứng dụng kiến thức vào thực tiễn;  
Thời gian, số lượng câu hỏi kiểm định:
- Kiểm định chất lượng đầu vào tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học trở lên: 120 phút, số lượng câu hỏi 100 câu.
- Kiểm định chất lượng đầu vào tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng: 100 phút, số lượng câu hỏi 80 câu.
Người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.
Việc tổ chức thi vòng 1 trong thi tuyển công chức tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP đến hết ngày 31/7/2024. Trong thời gian này, người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định này khi tham gia thi tuyển công chức không phải thực hiện thi vòng 1 theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.
                                                                                                   Kiều Nhung
 

Quay lại