Vụ Mùa năm 2023 toàn huyện gieo trồng 2.785,7 ha

Vụ Mùa năm 2023 toàn huyện gieo trồng 2.785,7 ha

Theo Báo cáo số 102/BC-UBND của UBND huyện,  vụ Mùa năm 2023 toàn huyện Đức Cơ gieo trồng 2.785,7 ha, trong đó: Lúa nước: 330,0 ha, lúa rẫy: 300,0 ha; ngô: 80,0 ha, sắn: 1.003,3 ha, khoai lang: 480,0 ha, đậu các loại: 65,0 ha, rau các loại: 50 ha, lạc 155,0 ha; cây hàng năm khác: 150 ha; cà phê trồng mới 10,0 ha, tái canh: 70,0 ha; cao su trồng mới: 5,0 ha, tái canh 3,0 ha; tiêu trồng mới 20 ha, tái canh trên diện tích tiêu chết 10 ha.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Dự kiến về lịch thời vụ
Đối với cây lúa nước: Gieo sạ từ ngày 20/5 đến 15/6/2023, chậm nhất đến ngày 20/6/2023.
Đối với cây ngô:  Vụ 1: Gieo trồng từ ngày 25/5 đến ngày 10/6/2023; Vụ 2: Gieo trồng từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2023.
Đối với cây sắn (mỳ): Gieo trồng từ ngày 25/5 đến 10/6/2023.
Đậu, lạc các loại: Vụ 1: Gieo trồng từ ngày 15/5 đến ngày 20/6/2023;  Vụ 2: Gieo trồng từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2023.
Cây rau màu các loại: Tùy từng loại giống có thể gieo trồng liên tục trong vụ.
Cây công nghiệp dài ngày trồng mới: Trồng từ ngày 25/6 đến 15/7/2023.
Về cơ cấu giống cây trồng
Đối với lúa nước: Sử dụng các loại giống thuần có thời gian sinh trưởng trung ngày (từ 105-110 ngày) như: HT1, ĐV 108, Nhị ưu 383, AN1, ANS1...
Đối với lúa rẫy: Khuyến khích người dân sử dụng giống địa phương, ngoài ra sử dụng giống LC 93-1, LC 93-4.
Đối với cây ngô: Sử dụng giống C919, CP888.
Đối với cây lạc: Sử dụng giống L14, L25, LDH01.
Đối với cây mỳ: Sử dụng giống KM94, KM 140 (Không sử dụng hom giống cũ bị nhiễm bệnh, đặc biệt không sử dụng giống HLS11).
Đối với cây cà phê: Sử dụng giống TRS1, TR4
Đối với cây hồ tiêu: Sử dụng giống tiêu Vĩnh Linh, Ấn Độ.
                                                                                                       Kiều Nhung
 

Quay lại