TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

Sáng ngày 12/1, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Siu Luynh – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện chủ trì Hội nghị.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Hội nghị đánh giá, trong năm 2022, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp của huyện quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt kết quả tốt. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường được triển khai linh hoạt. Năm học 2021-2022, các trường THPT trên địa bàn huyện đã tổ chức giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho 2.172 học sinh; trong đó có 1.798 em xếp loại khá, giỏi. Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Qua đó, góp phần thiết thực trong việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn, hạn chế trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh thời gian qua. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, đồng chí Siu Luynh – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện yêu cầu các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tại các địa phương; đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh, chỉ đạo, triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu cơ quan quân sự huyện tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện tốt Luật giáo dục quốc phòng – an ninh. Tại Hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022./.
 
                                                                                                   Mỹ Duyên                 
 
 

Quay lại