Năm 2023: Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Đức Cơ phấn đấu vận động 1600 người tham gia và tiếp nhận 1.450 đơn vị máu

Năm 2023: Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Đức Cơ phấn đấu vận động 1600 người tham gia và tiếp nhận 1.450 đơn vị máu

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn huyện trở thành hoạt động thường xuyên, là trách nhiệm của toàn xã hội; Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện vừa xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2023.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đó, năm 2023, sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động 1600 người tham gia và tiếp nhận 1.450 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn theo kế hoạch Ban Chỉ đạo tỉnh giao.
Đợt 1: Hưởng ứng chiến dịch “Lễ hội xuân hồng”.
Thời gian dự kiến: ngày 13/01/2023.
Số lượng: Vận động 500 người tham gia và tiếp nhận 400 đơn vị máu trở lên.
Địa điểm: Tại Nhà thi đấu đa năng huyện.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia gồm: Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối cơ quan huyện; Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đoàn viên Công đoàn cơ sở các Công ty 72,74,75; Cán bộ, chiến sỹ các Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Đồn biên phòng Ia Nan, Ia Pnôn; đoàn viên thanh niên (kể cả giáo viên) và nhân dân tất cả các xã trên toàn huyện và thành viên Câu lạc bộ HMTN huyện.
Đợt 2: Hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2023.
Thời gian dự kiến: 28/05/2023.
Số lượng: Vận động 350 người tham gia và tiếp nhận được 250 đơn vị máu trở lên.
Địa điểm: Tại Bệnh xá Công ty TNHH MTV 72.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia gồm: Đoàn cơ sở chi nhánh Công ty 72; nhân dân, Đoàn viên, thanh niên (cả giáo viên các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS) các xã IaNan, Ia Dom, Ia Pnôn và  Đoàn viên, thanh niên, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.
Đợt 3: Hưởng ứng chiến dịch “Hành trình đỏ- Giọt hồng cao nguyên” năm 2023 của Quốc Gia.
Thời gian dự kiến: 28/7/2023.
Số lượng: Vận động trên 350 người tham gia và tiếp nhận 250 đơn vị  máu.
Địa điểm: Tại Bệnh xá Công ty TNHH MTV 75
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia gồm: Đoàn cơ sở Công ty 75; Đoàn viên, thanh niên (cả giáo viên các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS) các xã Ia Krêl, Ia Din, Ia Lang và Đoàn viên, thanh niên, Giáo viên Trường THPT Tôn Đức Thắng.
 Đợt 4: Tiếp tục hưởng ứng chiến dịch “Hành trình đỏ” năm 2023 của Quốc Gia.
Thời gian dự kiến: 14/8/2023.
Số lượng: Vận động trên 350 người tham gia và tiếp nhận 250 đơn vị  máu.
Địa điểm: Tại Bệnh xá Công ty TNHH MTV 74
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia gồm: Đoàn cơ sở Công ty 74; Đoàn viên, thanh niên (cả giáo viên các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS) các xã Ia Kla, Ia Dơk, thị trấn Chư Ty và Đoàn viên, thanh niên, Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn.
Đợt 5: Tiếp tục hưởng ứng chiến dịch “Hành trình đỏ” năm 2023 của Quốc Gia.
Thời gian dự kiến: 22/9/2022.
Số lượng: Vận động trên 450 người tham gia và tiếp nhận 350 đơn vị máu.
Địa điểm: Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia gồm: Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối cơ quan huyện; Công an huyện, Cơ quan Quân sự huyện; Đoàn viên Công đoàn cơ sở các Công ty 72,74,75; Cán bộ, chiến sỹ các Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Đồn biên phòng Ia Nan, Ia Pnôn; đoàn viên thanh niên (kể cả giáo viên) và nhân dân tất cả các xã trên toàn huyện và thành viên Câu lạc bộ HMTN huyện.
Hội Chữ thập đỏ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo HMTN căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện; triển khai Kế hoạch tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2023 đạt chỉ tiêu đề ra.
                                                                                                    Kiều Nhung
 

Quay lại