CHUYÊN MỤC

gt.jpgI. Giới thiệu chung:

II. Cơ cấu tổ chức:

 
 Nguyen-Van-Đuc-Chu-tich-HĐND.PNG - Họ và tên: Nguyễn Văn Đức.
- Chức vụ: CT. HĐND xã
- Ngày tháng năm sinh: 25/6/1970.
- Quê quán: Quảng Hóa, Ba Đồn, Quảng Bình.
- Số điện thoại: 
  - Họ và tên: Rơ Lan Đức.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch - UBND xã
- Ngày tháng năm sinh: 12/1/1980.
- Quê quán: Xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại: 
 
  - Họ và tên: Kpuih Hoa.
- Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ
- Ngày tháng năm sinh: 11/12/1977
- Quê quán: Xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại: 
  - Họ và tên: Đặng Mạnh Hùng.
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
- Ngày tháng năm sinh: 12/5/1965.
- Quê quán: Xã Khá Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Số điện thoại: 
 
  - Họ và tên: Bùi Thị Thanh
- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
- Ngày tháng năm sinh: 12/12/1978.
- Quê quán: Thanh Phong, Thọ Xuân, Thanh Hóa.
- Số điện thoại: 
  - Họ và tên: Phạm Văn Thủy.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
- Ngày tháng năm sinh: 10/06/1969.
- Quê quán: Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa.
- Số điện thoại:
 
  - Họ và tên: Rơ Châm Tưng.
- Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy
- Ngày tháng năm sinh: 25/09/1968
- Quê quán: Xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại: 
  - Họ và tên: Siu Uôi.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1984
- Quê quán: Xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại: 
 
Skip Navigation Links.

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai