CHUYÊN MỤC

gt.jpgI. Đặc điểm tình hình chung,  tình hình kinh tế- Chính trị - xã hội:
1. Vị trí địa lý, Diện tích tự nhiên, dân số

    Xã Ia Lang là xã vùng sâu vùng xa nằm phía Đông Bắc của huyện Đức Cơ, Xã cách trung tâm huyện 22km với diện tích tự nhiên 4.996 ha, được chia thành 06 làng.
    + Phía đông giáp các xã IaO – Bình Giáo- Ia Drăng -huyện Chư Prông.
    + Tây giáp xã Ia Krêl.
    + Nam giáp xã Ia Kriêng.
    + Bắc giáp xã Ia Din.
    Dân số: Tổng số hộ 1.036 hộ với 4.376 khẩu. Trong đó: Dân tộc Jrai 602 hộ với 2.801 khẩu chiếm 58,1%; Kinh: 376 hộ với 1.412 khẩu chiếm 36,3%; Dân tộc khác 58 hộ với 163 khẩu chiếm 5,6%.
2. Tình hình Kinh tế - xã hội – chính trị
    Nhìn chung kinh tế - xã hội hiện nay trên địa bàn có chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được chú trọng, không có dịch bệnh xảy ra. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được quan tâm chỉ đạo tích cực, nguồn vốn của chương trình được phân bổ kịp thời. Trong công tác xây dựng cơ bản đã được triển khai, tiến độ đảm bảo. Thu ngân sách đạt KH giao, công tác quản lý điều hành ngân sách đúng quy định. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng  thụ hưởng  được cấp phát kịp thời, đầy đủ. Thực hiện việc cấp phát các nguồn hỗ trợ cho hộ nghèo, Người Dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách được triển khai kịp thời. Giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân đúng quy định hạn chế khiếu nại vượt cấp. Giao quân  đạt 100% KH, An ninh chính trị, an ninh nông thôn, trạt tự an toàn xã hội ổn định và cơ bản được giữ vững.
II. Cơ cấu tổ chức:
 Untitled-(7).png  
   
 
 Untitled-(3).png  
 Untitled-(5).png  
 
 Untitled.png
Untitled-(1).png
Untitled-(2).png
 
 
 Untitled-(4).png  
 
Skip Navigation Links.

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai