CHUYÊN MỤC

gt.jpg


I. Đặc điểm tình hình địa phương:
    - Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Ia Kriêng
    - Địa điểm: Làng Ấp xã Ia Kriêng huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai
    - Điện thoại: 0593.848247; 0593.846306
    - Địa chỉ trang tin điện tử: ubndiakrieng.ducco@gialai.gov.vn
    - Quá trình thành lập:
    Ủy ban nhân dân xã Ia Kriêng huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 18 tháng 1 năm 1978.
    Hiện nay toàn xã có 08 làng, 1217 hộ và 5427 khẩu.
    Trong đó: dân tộc Kinh có: 260 hộ chiếm 1021 khẩu, dân tộc Jrai có 901 hộ chiếm 4254 khẩu, dân tộc khác 56 hộ chiếm 152 khẩu.
     Lao động Nông nghiệp chiếm 95,83%.
     - Những những đặc điểm chính của đơn vị:
     Diện tích tự nhiên của xã 10.921,26ha, có 08 thôn, trung tâm xã cách trung tâm của huyện 6 km, có tứ cận tiếp giáp:
     + Phía Đông:  Giáp xã Ia Lang và xã Ia Krêl.
     + Phía Tây:     Giáp xã Ia Pnôn và thị trấn Chư Ty
     + Phía Nam:   Giáp huyện Chư Prông
     + Phía Bắc:     Giáp xã Ia Krêl và thị trấn Chư Ty
      Xã Ia Kriêng được nối liền với trung tâm UBND huyện bởi đường quốc lộ 19. Đây là trục đường giao thông huyết mạch, có ý nghĩa quan trọng của tỉnh cũng như khu vực cả trước mắt lẫn trong tương lai. Chính vị trí địa lý này sẽ có những tác động đến sự phát triển của địa phương trong việc lưu thông hàng hóa, khai thác tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu sản xuất và thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng.     
     Là một xã chiếm 81,2% là người dân tộc thiểu số nên trình độ dân trí không đồng đều; hạ tầng cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên hầu hết nhân dân trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai dịch bệnh diễn biến thất thường; an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp… song được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của huyện; sự phối hợp của các đơn vị làm nhiệm vụ trên địa bàn; cùng với sự quyết tâm cao, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã vượt qua khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ .
     Cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi chuyển dịch nhanh và đúng hướng. Tổng diện tích gieo trồng là 2.349,3 ha. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như điện - đường - trường - trạm được quan tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tăng năng lực sản xuất và làm thay đổi khá nhanh diện mạo nông thôn. Đến nay, 100% tuyến đường liên thôn đã được thảm nhựa, 100% các làng có đường ô tô đến trung tâm xã, 98,2% số hộ gia đình được sử dụng điện, thu nhập bình quân đầu người 22,74 triệu đồng/người/năm.
      Sự nghiệp giáo dục, y tế không ngừng phát triển, chất lượng dạy và học, khám - chữa bệnh được nâng lên, đời sống của nhân dân được cải thiện, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.   Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2016 là 416.033.00 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn mức cao chiếm 56,94%, có 8/8 thôn làng đạt thôn làng văn hóa. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữa vững.
II. Cơ cấu tổ chức: 
   Tổng số cán bộ xã và thôn hưởng ngân sách nhà nước và phụ cấp có 108 đ/c.
   Trong đó: - 10 cán bộ chuyên trách
                   - 10 cán bộ công chức
                   - 16 cán bộ bán chuyên trách và hợp đồng
                   - 72 cán bộ thôn.
   Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức đa số có trình độ văn hóa từ lớp 9 trở lên, trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên cụ thể:
   Có 35 đ/c trình độ PTTH, có 21 đ/c trình độ tiểu học và có 52 đ/c THCS. Có 06 đ/c trình độ Đại học, có 03 đ/c trình độ cao đẳng, có 17 đ/c có trình độ trung cấp và 03 đ/c sơ cấp. Về LLCT có  26 người có trình độ sơ cấp trở lên và 16 đ/c đã qua bồi dưỡng QLNN
III. Thông tin Lãnh đạo:
Untitled.png
 
Untitled-(5).pngUntitled-(4).png
Untitled-(2).png  
 
Skip Navigation Links.

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai