CHUYÊN MỤC

gt.jpg


I- Sơ lược đặc điểm, tình hình thị trấn Chư Ty.
  1. Đặc điểm tình hình
     Địa chỉ trụ sở: Đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 8, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
    Quá trình thành lập: Thị trấn Chư Ty được thành lập theo Quyết định số 691/TC-CP, ngày 26/12/1991 của Tổ chức Chính Phủ với diện tích tự nhiên 1532,34 ha, trên cơ sở hiện trạng của huyện Chư Prông và Chư Păh.
    Thị trấn Chư Ty là trung tâm kinh tế, chính trị xã hội của huyện, có quốc lộ 19B chạy dài 7,5 km là đường giao thông huyết mạch đi Campuchia. Là vùng đệm giao lưu kinh tế, văn hóa giữa cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và thành phố Pleiku, duyên hải Miền Trung, có diện tích tự nhiên 1532,34 ha; phía đông giáp xã Ia Krêl và Ia Kriêng; phía tây giáp Ia Kla, Ia Pnôn; phía nam giáp Ia Pnôn và Ia Kriêng; phía bắc giáp Ia Kla và Ia Dơk. Quy mô dân số có 3.044 hộ, 14.344 nhân khẩu. Được chia thành 9 tổ dân phố và 01 làng Trol Đeng; gồm 09 dân tộc sinh sống trong đó (Jrai 130 hộ 717 khẩu; Tày 08 hộ 28 khẩu; Nùng 05 hộ 29 khẩu; Thổ 02 hộ 03 khẩu; Thái 03 hộ 07 khẩu; Chăm 01 hộ 01 khẩu; Mường 02 hộ 05 khẩu; Ba na 01 hộ 02 khẩu; Sán chỉ 02 hộ 05 khẩu) còn lại là dân tộc kinh từ các tỉnh thành trong cả nước tập trung về đây để làm ăn phát triển kinh tế ổn định đời sống gia đình, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng mạnh về kinh tế, vững về Quốc phòng- An ninh, văn hóa xã hội ngày càng phát triển.
II- Những thành tích đạt:
     Qua 25 năm xây dựng và phát triển, nhân dân và cán bộ thị trấn Chư Ty đã đồng sức đồng lòng khắc phục mọi khó khăn phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả đáng khích lệ; Hoạt động của UBND và các bộ phận chuyên môn đã được củng cố một bước, chất lượng cán bộ được nâng lên đảm bảo về số lượng và chất lượng. Trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao, công tác quản lý điều hành mọi nhiệm vụ ở địa phương từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Thực hiện công tác cải cách hành chính và công khai cụ thể những vấn đề hành chính liên quan, tránh gây phiền hà, sách nhiễu dân. Thái độ phục vụ của cán bộ công chức từng bước được nâng lên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng củng cố cán bộ, công chức theo đúng chức danh tiêu chuẩn. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đã từng bước điều hành theo Chương trình kế hoạch Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời vận dụng chính sách Pháp luật và sự chỉ đạo của cấp trên trong xây dựng và phát triển kinh tế; thường xuyên phối hợp với Mặt trận, các Đoàn thể nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội tham gia xây dựng chính quyền giám sát hoạt động của cán bộ công chức và của chính quyền nhân dân.
    Với những nỗ lực phấn đấu đoàn kết của tập thể cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn trong 5 năm qua đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2011; Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2010, 2014, 2015 và tập thể lao động tiên tiến năm 2015 và nhiều bằng khen của các bộ, ban ngành.
III. Thông tin liên hệ:
Untitled-(5).png

Untitled-(6).png
Untitled-(2).png
Untitled-(3).png
Untitled-(4).png
   
 

Skip Navigation Links.

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai