CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 04/2013/TT-BNV

Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

16/04/2013

01/6/2013

Quyết định 343/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015)

12/03/2010

12/03/2010

Nghị quyết 11-NQ/TW

Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

27/04/2007

27/04/2007

Nghị định 70/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

04/06/2008

19/06/2008

Luật 02/2007/QH12

Luật phòng chống bạo lực gia đình

21/11/2007

01/07/2008

Luật 73/2006/QH11

Luật bình đẳng giới

29/11/2006

01/07/2007

Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

26/04/2013

15/06/2013

Tài liệu hướng dẫn 0

Hướng dẫn sử dụng an toàn hòm thư điện tử công vụ

01/10/2013

01/10/2013


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai