CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị định 106/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

14/09/2017

01/11/2017

Quyết định 1163/QĐ-TTg

phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”

08/08/2017

8/8/2017

Nghị định 82/2017/NĐ-CP

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

17/07/2017

01/09/2017

Nghị định 88/2017/NĐ-CP

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

27/07/2017

27/7/2017

Chỉ thị 07/CT-TTg

Về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

13/03/2017

13/3/2017

Chỉ thị 34/CT-TTg

Tăng cường tiết kiệm điện.

07/08/2017

7/8/2017

Nghị định 80/2017/NĐ-CP

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

17/07/2017

5/9/2017

Quyết định 846/QĐ-TTg

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017

09/06/2017

9/6/2017

Nghị định 47/2017/NĐ-CP

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

24/04/2017

1/7/2017

Quyết định 582/QĐ-TTg

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020

24/04/2017

24/4/2017


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai