CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 1569/BC-SNV

Báo cáo Tổng hợp kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố qua kiểm tra công tác CCHC năm 2019

15/10/2019

10/15/2019

Quyết định 600/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch duy trì, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Gia Lai năm 2019 và những năm tiếp theo

14/10/2019

10/14/2019

Kế hoạch 258-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư

27/09/2019

9/27/2019

Kế hoạch 259-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

27/09/2019

9/27/2019

Thông báo 02/TB-BCĐCCHC

Thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Tiến Đông-PCT UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CCHC tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác của BCĐ CCHC tỉnh

02/10/2019

10/02/2019

Báo cáo 479-BC/TU

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU

04/10/2019

10/4/2019

Báo cáo 481-BC/TU

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm

04/10/2019

10/04/2019

Quyết định 598/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/10/2019

10/14/2019

Quyết định 156/QĐ-VP

Quyết định phân công nhiệm vụ các chuyên viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh

17/09/2019

9/17/2019

Kế hoạch 2134/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2025

26/09/2019

9/26/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai