CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 753/QĐ-UBND

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2020 của tỉnh Gia Lai

09/12/2019

12/09/2019

Quyết định 752/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh Gia Lai

09/12/2019

12/09/2019

Quyết định 755/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

11/12/2019

12/11/2019

Quyết định 641/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/11/2019

11/04/2019

Báo cáo 09-BC/BCĐ

Báo cáo công tác cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm nhiệm vụ công tác tư pháp 3 tháng cuối năm 2019

21/10/2019

10/21/2019

Báo cáo 146/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10/2019 triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019

07/11/2019

11/07/2019

Báo cáo 130/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019

09/10/2019

10/09/2019

Thông báo 122/TB-VP

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

10/10/2019

10/10/2019

Quyết định 357/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Cơ

27/06/2019

06/27/2019

Quyết định 168/QĐ-VP

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

07/10/2019

10/07/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai