CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 70/QĐ-UBND

Quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01-NQ/CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ

17/01/2020

1/17/2020

Quyết định 84/QĐ-UBND

Quyết định Giao Kế hoạch vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

03/03/2020

3/3/2020

Quyết định 39/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng Đất năm 2020 của huyện Đức Cơ

06/02/2020

2/6/2020

Quyết định 68/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai gia đoạn 2020-2021

20/02/2020

2/20/2020

Quyết định 68/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC trên địa bản tình Gia Lai

17/01/2020

1/17/2020

Quyết định 1181/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

27/12/2019

12/27/2019

Quyết định 1181/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

27/12/2019

12/27/2019

Thông báo 159/TB-VP

Thông báo Kết luận của đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-PCT UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

25/12/2019

12/25/2019

Công văn 2936/UBND-KTTH

Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh

24/12/2019

12/24/2019

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một của liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đất đai tại Khu công nghiệp Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/12/2019

12/18/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai