CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 83/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030

26/06/2020

6/26/2020

Báo cáo 80/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý II của UBND tỉnh

26/06/2020

6/26/2020

Quyết định 563/QĐ-UBND

Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 về việc công bố Danh mục gồm 11 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/06/2020

6/19/2020

Quyết định 562/QĐ-UBND

562/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 11 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/06/2020

6/19/2020

Quyết định 235/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/05/2020

5/22/2020

Báo cáo 65/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

09/06/2020

6/9/2020

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/05/2020

5/25/2020

Báo cáo 58/BC-UBND

Báo cáo về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (số liệu tính từ 01/01/2019 đến 30/3/2020)

22/05/2020

5/22/2020

Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

04/05/2020

5/4/2020

Kế hoạch 577/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/03/2020

3/19/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai