CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 137/BC-UBND

Báo cáo kết quả rà soát TTHC trọng tâm năm 2020 của tỉnh Gia Lai

14/09/2020

9/14/2020

Thông báo 99/TB-VP

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020

04/09/2020

9/4/2020

Báo cáo 135/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả công tác CCHC quý III và nhiệm vụ công tác quý IV năm 2020

09/09/2020

9/9/2020

Quyết định 397/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC các sở, ban, nhành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/08/2020

8/14/2020

Quyết định 313/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các nhóm đối tượng: Hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đợt 2 tháng 4 năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Cơ

13/07/2020

7/13/2020

Quyết định 608/QĐ-UBND

Quyết định 608/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục gồm 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/07/2020

7/8/2020

Kế hoạch 1363/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

01/07/2020

7/1/2020

Kế hoạch 1362/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025" của Thủ tướng Chính phủ

01/07/2020

7/1/2020

Báo cáo 945/BC-SNV

Báo cáo Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 (SIPAS 2019) và các giải pháp để cải thiện trong thời gian tới

01/07/2020

7/01/2020

Báo cáo 944/BC-SNV

Báo cáo đanh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh những năm tiếp theo

01/07/2020

7/01/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai