CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 687/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Đề cương chi tiết Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030

28/07/2017

28/7/2017

Quyết định 588/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí thực hiện rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy lợi vừa và nhỏ của tỉnh GIa lai đến năm 2025 tầm nhìn đến 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu

01/08/2017

8/1/2017

Công văn 4086/UBND-VHXH

Về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh về việc thực hiện chế độ chính sách

22/10/2014

22/10/2014

Quyết định 33 /2013/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm học 2013 - 2014.

02/12/2013

12/12/2013

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND

Quy định mức chi thực hiện hỗ trợ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ nguồn mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/10/2014

23/10/2014

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai

04/03/2011

14/03/2011

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai

04/01/2011

14/01/2011

Kế hoạch 424/KH-UBND

Kế hoạch về tăng cường sử dụng văn kiện điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai

18/02/2014

18/02/2014


|<<...21 22 23 24 25>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai